Tiếng việt   English
ánh dương

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VẠN VIỆT

HÌNH THÀNH Từ năm 1992, Trung tâm phát triển Tự động hóa 92 – một bộ phận của Viện Cơ học Ứng dụng Thành phố Hồ Chí Minh ra đời và là tiền thân của Công ty VẠN VIỆT ngày nay. Trong quá trình phát triển, Trung tâm 92 đã thiết kế, sản xuât, lắp đặt nhiều thiết bị, hệ thống điều khiển truyên động điện cho nhiều nhà máy trong ngành công nghiệp...

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, lập trình điều khiển và chuyển giao hệ thống điện và điều khiển đồng bộ cho nhà máy luyện phôi thép và đúc thép liên tục

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, lập trình điều khiển và chuyển giao hệ thống điện và điều khiển đồng bộ cho nhà máy luyện phôi thép và đúc thép liên tục

• Hệ điều khiển lò hồ quang 60 tấn. • Hệ điều khiển lò tinh luyện 60 tấn. • Hệ điều khiển đúc liên tục 6 dòng phôi vuông 120x120. • Hệ thống hút bụi. • Hệ thống xử lý nước.
  • Hệ điều khiển lò hồ quang 60 tấn.
  • Hệ điều khiển lò tinh luyện 60 tấn.
  • Hệ điều khiển đúc liên tục 6 dòng phôi vuông 120x120.
  • Hệ thống hút bụi.
  • Hệ thống xử lý nước.
  • Các hệ thống phụ trợ khác.
  • Hệ PLC, HMI, máy tính và phần mềm điều khiển và giám sát toàn nhà máy.
  • Các công trình tiêu biểu : Nhà máy Luyện phôi thép Cửu Long – Hải Phòng, 300,000 tấn/năm.
  • Được thiết kế và thực hiện hoàn toàn bởi VAVIE.