Tiếng việt   English
ánh dương

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VẠN VIỆT

HÌNH THÀNH Từ năm 1992, Trung tâm phát triển Tự động hóa 92 – một bộ phận của Viện Cơ học Ứng dụng Thành phố Hồ Chí Minh ra đời và là tiền thân của Công ty VẠN VIỆT ngày nay. Trong quá trình phát triển, Trung tâm 92 đã thiết kế, sản xuât, lắp đặt nhiều thiết bị, hệ thống điều khiển truyên động điện cho nhiều nhà máy trong ngành công nghiệp...

Quy định & Chính sách công ty

Quy định & Chính sách công ty

Căn cứ vào giấy phép số: 0302420498 ngày 05/10/2001 về việc thành lập C.ty TNHH KTĐ Vạn Việt. Căn cứ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ, ban lãnh đạo công ty đề ra nội qui như sau:

 

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VẠN VIỆT

ĐIỀU KHIỂN – TRUYỀN ĐỘNG – ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

725/10 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tell:  08 38127 276                                         Fax : 08 38109 686

   Email : vavievn@gmail.com                          Website : vanviet.vn

 

      Căn cứ vào giấy phép số: 0302420498 ngày 05/10/2001 về việc thành lập C.ty TNHH KTĐ Vạn Việt.

  •  Căn cứ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ, ban lãnh đạo công ty đề ra nội qui như sau:

 NỘI QUY CÔNG TY 

1/ Đoàn kết phấn đấu không ngừng, nêu cao tinh thần tự giác xây dựng và phát triển công ty theo định hướng của lãnh đạo.

2/ Giờ làm việc:  Chấp hành đúng 08 giờ làm việc/ngày

  -  Sáng từ 7h30’ đến 11h30’

  -  Chiều từ 13h00’ đến 17h00’

              -  Được hưởng chế độ nghỉ lễ và nghỉ phép theo qui định của nhà nước

3/ Tác phong làm việc: - Luôn luôn thực hiện lao động có kỹ thuật, kỷ luật, chất lượng và an toàn.

  -  Tất cả các kỹ sư phải có nhật ký công tác.

  -  Không làm việc riêng trong giờ làm việc.

  -  Ăn mặc gọn gàng, nói năng lịch sự.

  -  Chỗ làm việc phải gọn gàng, ngăn nắp.

  -  Tắt hết nguồn điện trước khị ra về.

  -  Trưởng các bộ phận phải kiểm tra lần cuối trước khi ra về.

-  Chấp hành nội qui phòng cháy, chữa cháy, phòng gian & an toàn nơi làm việc.

4/ Tuyệt đối bảo mật các tài liệu, thông tin kinh tế, kỹ thuật của công ty theo qui định bảo mật.

5/ Sử dụng bảo quản tiền vật tư, hàng hóa và tài sản:

  -  Chấp hành tốt qui định, chế độ về quản lý kho, quỹ.

  -  Bảo đảm an toàn tiền và tài sản của công ty.

-  Quản lý tốt thiết bị máy móc  vật tư được giao sử dụng làm việc.

  -  Lau chùi, bảo dưỡng máy móc thiết bị, mỗi tuần một lần.

  - Vật tư thiết bị mang ra ngoài phải có phiếu xuất kho.

7/  Không uống bia, uống rượu, không sử dụng chất kích thích.

8/ Tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hóa thể thao của công ty.

9/ Thường xuyên học tập rèn luyện để nâng cao kiến thức và nhận thức, tích cực học ngoại ngữ.

10/ Nghiêm cấm hành vi lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để vụ lợi cá nhân, gây thất thoát tiền và tài sản của công ty.

11/ Chấp hành nghiêm chỉnh mọi sự phân công công tác của cấp trên.

Nghỉ việc phải có lý do chính đáng và có đơn báo cáo người phụ trách, không được tùy tiện nghỉ việc, nếu nghỉ việc quá 03 ngày không có lý do thì giám đốc xét và có thể buộc thôi việc.

12/ Tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc trong công ty có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã qui định trên.

 Thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, ngược lại sẽ bị kỷ luật theo quy chế của công ty và có thể có thể bị truy tố trước pháp luật.

Nội qui có hiệu lực từ ngày 01/01/215, đến khi có văn bản khác thay thế.

                                                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 01 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH HĐTV

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                           NGUYỄN HẢI NAM